k.ú.: 704466 - Milínov u Nezvěstic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 530140 - Milínov NUTS5 CZ0324530140
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 2259835
zahrada 112 75104
travní p. 143 1055772
lesní poz les(ne hospodář) 1 56189
lesní poz ostat.komunikace 1 392
lesní poz 126 8181163
vodní pl. nádrž umělá 4 17417
vodní pl. rybník 3 75772
vodní pl. tok přirozený 47 28560
vodní pl. tok umělý 13 9137
vodní pl. zamokřená pl. 1 2035
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 192 79392
ostat.pl. dráha 6 22181
ostat.pl. jiná plocha 65 22781
ostat.pl. manipulační pl. 24 21187
ostat.pl. neplodná půda 37 133630
ostat.pl. ostat.komunikace 111 179942
ostat.pl. pohřeb. 1 1060
ostat.pl. silnice 13 36889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5897
ostat.pl. zeleň 12 3571
Celkem KN 1104 12267968
Par. DKM 1104 12267968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 190
LV 241
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 03.06.2005 1:1000 27.06.2005 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 30.12.1988 03.06.2005
Ost. 1:2000 01.01.1982 06.12.2017
THM-G 1:2000 01.01.1982 06.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1982 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 17.05.2022 00:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.