k.ú.: 704482 - Olešná u Nezvěstic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 558141 - Nezvěstice NUTS5 CZ0323558141
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 927368
zahrada 95 60455
ovoc. sad 3 23477
travní p. 53 174902
lesní poz 10 30118
vodní pl. tok přirozený 14 14837
vodní pl. tok umělý 1 790
vodní pl. zamokřená pl. 1 1800
zast. pl. 106 33473
ostat.pl. dráha 2 15383
ostat.pl. jiná plocha 27 12796
ostat.pl. manipulační pl. 5 2023
ostat.pl. neplodná půda 13 7836
ostat.pl. ostat.komunikace 31 34560
ostat.pl. silnice 12 17498
ostat.pl. zeleň 35 56566
Celkem KN 485 1413882
Par. DKM 485 1413882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 63
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 100
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 181
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2000 domapování
DKM-KPÚ 29.10.1996 1:1000 01.12.1996 *) část
THM-V 1:2000 01.01.1988 04.12.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 06:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.