k.ú.: 704547 - Níhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596191 - Níhov NUTS5 CZ0643596191
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 2377969
zahrada 93 67570
ovoc. sad 2 7746
travní p. 122 249742
lesní poz les s budovou 39 2083
lesní poz ostat.komunikace 10 10924
lesní poz 142 1630766
vodní pl. nádrž přírodní 1 1476
vodní pl. nádrž umělá 5 10503
vodní pl. rybník 7 169218
vodní pl. tok přirozený 30 28739
vodní pl. tok umělý 1 186
vodní pl. zamokřená pl. 6 12932
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 168 53669
ostat.pl. dráha 3 27266
ostat.pl. jiná plocha 87 54042
ostat.pl. manipulační pl. 35 35869
ostat.pl. neplodná půda 27 32059
ostat.pl. ostat.komunikace 92 131584
ostat.pl. silnice 7 38672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 665
ostat.pl. zeleň 12 1148
Celkem KN 1187 4944862
Par. DKM 871 4755273
Par. KMD 316 189589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 19
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 195
LV 237
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2016
DKM-KPÚ 04.10.2010 1:1000 05.10.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 13.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 20:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.