k.ú.: 704555 - Nikolčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584711 - Nikolčice NUTS5 CZ0644584711
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 11861738
vinice 138 551254
zahrada 359 155905
ovoc. sad 7 230416
travní p. 98 140072
lesní poz les(ne hospodář) 2 1219
lesní poz 107 1476043
vodní pl. nádrž umělá 2 27288
vodní pl. tok přirozený 22 73464
vodní pl. tok umělý 4 2956
vodní pl. zamokřená pl. 1 19156
zast. pl. společný dvůr 8 3369
zast. pl. zbořeniště 5 907
zast. pl. 464 168374
ostat.pl. dráha 1 6276
ostat.pl. jiná plocha 284 393910
ostat.pl. manipulační pl. 112 129671
ostat.pl. neplodná půda 91 324797
ostat.pl. ostat.komunikace 147 402250
ostat.pl. pohřeb. 6 4906
ostat.pl. silnice 12 40732
ostat.pl. skládka 17 27032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25487
ostat.pl. zeleň 28 2568
Celkem KN 2601 16069790
EN 13 321879
PK 2969 10665641
Celkem ZE 2982 10987520
Par. KMD 1491 880129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 441
obč.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 780
spoluvlastník 1070

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 05:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.