k.ú.: 704571 - Níkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549428 - Hrejkovice NUTS5 CZ0314549428
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 1592999
zahrada 88 63333
ovoc. sad 1 2693
travní p. 271 646701
lesní poz 59 214036
vodní pl. nádrž přírodní 9 9973
vodní pl. nádrž umělá 3 1279
vodní pl. rybník 1 13002
vodní pl. tok přirozený 6 1557
vodní pl. tok umělý 27 4623
zast. pl. společný dvůr 6 3312
zast. pl. zbořeniště 4 545
zast. pl. 91 37231
ostat.pl. jiná plocha 57 40597
ostat.pl. manipulační pl. 5 9224
ostat.pl. neplodná půda 175 77321
ostat.pl. ostat.komunikace 95 56507
ostat.pl. silnice 15 17934
Celkem KN 1158 2792867
Par. KMD 1158 2792867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 80
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 138
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
S-SK GS 1:2880 1824 30.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 16.05.2022 23:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.