k.ú.: 704741 - Heršpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550213 - Heršpice NUTS5 CZ0646550213
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1290 3489116
vinice 18 8659
zahrada 428 263749
ovoc. sad 23 53523
travní p. 104 544444
lesní poz 319 12870457
vodní pl. nádrž přírodní 23 23471
vodní pl. nádrž umělá 4 34979
vodní pl. rybník 3 36880
vodní pl. tok přirozený 72 39321
vodní pl. zamokřená pl. 4 11871
zast. pl. společný dvůr 6 2140
zast. pl. zbořeniště 16 2826
zast. pl. 420 143187
ostat.pl. jiná plocha 228 84755
ostat.pl. manipulační pl. 19 13029
ostat.pl. neplodná půda 4 3739
ostat.pl. ostat.komunikace 398 295971
ostat.pl. pohřeb. 4 2953
ostat.pl. silnice 55 96855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7472
ostat.pl. zeleň 33 24098
Celkem KN 3473 18053495
Par. DKM 3473 18053495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 201
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 404
byt.z. byt 19
obč.z. byt 4
Celkem JED 23
LV 643
spoluvlastník 893

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1996 zavedení DKM - převedení ZMVM
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.12.1996 1.11.1981 1:2000, nahrazeno DKM 31.12.1996
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.