k.ú.: 705098 - Nová Lhota u Veselí nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586455 - Nová Lhota NUTS5 CZ0645586455
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 943 6280570
zahrada 665 390439
ovoc. sad 2 5327
travní p. 929 6741651
lesní poz ostat.komunikace 3 8043
lesní poz 91 11401152
vodní pl. nádrž umělá 3 6239
vodní pl. tok přirozený 54 104385
vodní pl. tok umělý 4 2153
vodní pl. zamokřená pl. 20 17947
zast. pl. společný dvůr 18 2284
zast. pl. zbořeniště 7 1005
zast. pl. 644 174359
ostat.pl. jiná plocha 209 70552
ostat.pl. manipulační pl. 136 35290
ostat.pl. mez, stráň 1 773
ostat.pl. neplodná půda 20 23344
ostat.pl. ostat.komunikace 377 414607
ostat.pl. pohřeb. 1 3537
ostat.pl. silnice 23 59223
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 70 38239
ostat.pl. zamokřená pl. 1 19
ostat.pl. zeleň 69 60460
Celkem KN 4290 25841598
EN 7 14389
PK 6135 11771552
Celkem ZE 6142 11785941
Par. DKM 2751 12043381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 331
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 90
bez čp/če zem.used 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 588
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 1307
spoluvlastník 2784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2020 Na části
DKM 17.01.2000 Na části
THM-V 1:2000 01.04.1971 17.01.2000 01.04.1971 1:2000, Na části
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.02.1824 1:2880, Na části


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 05:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.