k.ú.: 705357 - Malá Rosička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 529761 - Žďár NUTS5 CZ0313529761
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 180996
zahrada 5 5094
ovoc. sad 2 15102
travní p. 22 183494
lesní poz 21 351569
vodní pl. rybník 3 66369
vodní pl. tok umělý 5 2775
zast. pl. 7 3617
ostat.pl. jiná plocha 5 2358
ostat.pl. manipulační pl. 2 843
ostat.pl. ostat.komunikace 8 10288
ostat.pl. silnice 1 6904
Celkem KN 91 829409
Par. DKM 91 829409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 7
LV 17
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1988 25.03.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1829 31.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 24.05.2022 13:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.