k.ú.: 705373 - Nová Ves u Postupic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530450 - Postupice NUTS5 CZ0201530450
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 2359231
zahrada 139 101421
travní p. 221 1526479
lesní poz les(ne hospodář) 7 921008
lesní poz 91 2972723
vodní pl. nádrž přírodní 4 3543
vodní pl. nádrž umělá 4 4405
vodní pl. rybník 11 39109
vodní pl. tok přirozený 9 7276
vodní pl. tok umělý 12 7173
vodní pl. zamokřená pl. 6 6676
zast. pl. 147 67591
ostat.pl. jiná plocha 40 41318
ostat.pl. manipulační pl. 33 38208
ostat.pl. neplodná půda 68 112052
ostat.pl. ostat.komunikace 144 157679
ostat.pl. silnice 15 96539
ostat.pl. zeleň 4 12440
Celkem KN 1112 8474871
Par. DKM 556 4744241
Par. KMD 556 3730630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 194
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2017
KMD 1:1000 22.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 18:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.