k.ú.: 705675 - Nová Ves u Třešti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586862 - Batelov NUTS5 CZ0632586862
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 3303360
zahrada 136 66880
travní p. 380 1185029
lesní poz 361 8379520
vodní pl. nádrž umělá 1 6601
vodní pl. rybník 14 113901
vodní pl. tok přirozený 29 17655
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 123
zast. pl. zbořeniště 1 341
zast. pl. 143 56590
ostat.pl. jiná plocha 87 32186
ostat.pl. manipulační pl. 32 61263
ostat.pl. neplodná půda 250 221067
ostat.pl. ostat.komunikace 166 217211
ostat.pl. silnice 31 76791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8678
Celkem KN 1979 13747196
Par. KMD 1979 13747196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 144
LV 220
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2017
KM-D 1:2000 29.12.2000 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 05:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.