k.ú.: 705845 - Nová Ves u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569160 - Nová Ves u Chotěboře NUTS5 CZ0631569160
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1339 7071573
zahrada 419 243119
ovoc. sad 18 24086
travní p. 374 916475
lesní poz 310 3145042
vodní pl. nádrž umělá 3 16741
vodní pl. rybník 10 210536
vodní pl. tok přirozený 63 41600
vodní pl. tok umělý 18 4291
zast. pl. společný dvůr 3 4252
zast. pl. zbořeniště 4 1449
zast. pl. 333 138060
ostat.pl. jiná plocha 86 37145
ostat.pl. manipulační pl. 8 2401
ostat.pl. neplodná půda 247 280007
ostat.pl. ostat.komunikace 212 168032
ostat.pl. pohřeb. 3 3158
ostat.pl. silnice 37 104721
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3654
ostat.pl. zeleň 1 6294
Celkem KN 3490 12422636
GP 147 848476
Celkem ZE 147 848476
Par. KMD 3490 12422636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 433
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 18:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.