k.ú.: 705951 - Křídla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587842 - Křídla NUTS5 CZ0635587842
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 323 2582602
zahrada 196 160821
travní p. 211 555574
lesní poz 123 956638
vodní pl. nádrž umělá 2 1481
vodní pl. rybník 3 16925
vodní pl. tok přirozený 10 4892
vodní pl. tok umělý 72 11292
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 39
zast. pl. zbořeniště 3 581
zast. pl. 176 61458
ostat.pl. jiná plocha 69 23168
ostat.pl. manipulační pl. 18 26252
ostat.pl. neplodná půda 3 4760
ostat.pl. ostat.komunikace 192 82307
ostat.pl. silnice 22 46195
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 681
Celkem KN 1425 4535666
Par. DKM 1425 4535666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 26
č.e. garáž 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 169
LV 185
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.