k.ú.: 706183 - Nové Heřminovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 569551 - Nové Heřminovy NUTS5 CZ0801569551
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 1196337
zahrada 186 173141
travní p. 400 1777265
lesní poz 132 6783246
vodní pl. nádrž umělá 1 932
vodní pl. tok přirozený 78 212676
vodní pl. tok umělý 5 9348
vodní pl. zamokřená pl. 2 721
zast. pl. společný dvůr 9 6473
zast. pl. zbořeniště 24 9625
zast. pl. 248 97359
ostat.pl. dráha 7 94743
ostat.pl. jiná plocha 140 116511
ostat.pl. manipulační pl. 19 47616
ostat.pl. neplodná půda 129 161977
ostat.pl. ostat.komunikace 215 121521
ostat.pl. pohřeb. 1 2388
ostat.pl. silnice 96 155148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 58845
ostat.pl. zeleň 7 7797
Celkem KN 1862 11033669
Par. KMD 1862 11033669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 211
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 18:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.