k.ú.: 706302 - Nové Hrady u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 571920 - Nové Hrady NUTS5 CZ0534571920
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 1702644
zahrada 191 93536
ovoc. sad 7 17821
travní p. 344 721713
lesní poz les s budovou 9 421
lesní poz 165 1497024
vodní pl. nádrž umělá 6 6922
vodní pl. rybník 4 13182
vodní pl. tok přirozený 21 32107
zast. pl. společný dvůr 4 1726
zast. pl. zbořeniště 10 1577
zast. pl. 240 55401
ostat.pl. jiná plocha 98 33328
ostat.pl. manipulační pl. 28 34267
ostat.pl. neplodná půda 100 55646
ostat.pl. ostat.komunikace 117 70214
ostat.pl. pohřeb. 2 5614
ostat.pl. silnice 48 83676
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7911
ostat.pl. zeleň 14 77496
Celkem KN 1646 4512226
Par. KMD 1646 4512226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 45
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 241
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 278
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.