k.ú.: 706396 - Nové Město nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570494 - Nové Město NUTS5 CZ0521570494
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 620 3745981
zahrada 136 84213
ovoc. sad 2 8342
travní p. 629 2284540
lesní poz 54 973703
vodní pl. nádrž umělá 1 1876
vodní pl. tok přirozený 147 129071
vodní pl. tok umělý 171 42251
zast. pl. společný dvůr 7 1937
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 235 135686
ostat.pl. dráha 27 47072
ostat.pl. dálnice 3 64608
ostat.pl. jiná plocha 38 20348
ostat.pl. manipulační pl. 35 47415
ostat.pl. neplodná půda 49 23270
ostat.pl. ostat.komunikace 212 196389
ostat.pl. pohřeb. 2 1803
ostat.pl. silnice 47 108337
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9153
ostat.pl. zeleň 5 11433
Celkem KN 2423 7937545
Par. DKM 2423 7937545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 219
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 513
spoluvlastník 1462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
FÚO 1:2000 01.01.1971 15.05.2014
Ost. 1:2000 01.04.1961 15.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.