k.ú.: 706485 - Spy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574279 - Nové Město nad Metují NUTS5 CZ0523574279
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1936233
zahrada plantáž dřevin 2 3569
zahrada 120 91969
ovoc. sad 32 65492
travní p. 103 423402
lesní poz 58 548264
vodní pl. nádrž umělá 4 962
vodní pl. tok přirozený 5 14773
zast. pl. společný dvůr 1 1307
zast. pl. zbořeniště 3 256
zast. pl. 133 61963
ostat.pl. jiná plocha 23 27744
ostat.pl. manipulační pl. 3 4095
ostat.pl. neplodná půda 57 33285
ostat.pl. ostat.komunikace 144 96259
ostat.pl. pohřeb. 1 1623
ostat.pl. silnice 13 9939
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1522
Celkem KN 946 3322657
Par. DKM 946 3322657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 130
LV 223
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2000 nové mapování
S-SK GS 1:2880 1840 16.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.