k.ú.: 706647 - Nové Sedlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 555274 - Nové Sedlice NUTS5 CZ0805555274
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 868275
zahrada 257 215555
travní p. 106 246018
lesní poz 20 58684
vodní pl. tok přirozený 45 15929
vodní pl. tok umělý 1 561
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 224 59172
ostat.pl. jiná plocha 55 14886
ostat.pl. manipulační pl. 3 1200
ostat.pl. neplodná půda 1 660
ostat.pl. ostat.komunikace 32 26281
ostat.pl. pohřeb. 1 4492
ostat.pl. silnice 8 58211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10146
ostat.pl. zeleň 1 409
Celkem KN 1009 1580593
Par. DKM 693 583904
Par. KMD 316 996689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 146
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 220
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 292
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.07.2020 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 30.11.2010
KM-D 1:2000 07.03.2000 30.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 07.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.