k.ú.: 707198 - Chudonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570508 - Nový Bydžov NUTS5 CZ0521570508
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3960
orná půda 275 1706121
zahrada 171 105205
ovoc. sad 4 23580
travní p. plantáž dřevin 1 2263
travní p. 112 315717
lesní poz 6 20255
vodní pl. tok přirozený 64 26021
vodní pl. tok umělý 24 4683
vodní pl. zamokřená pl. 1 1763
zast. pl. 328 112512
ostat.pl. dráha 1 6415
ostat.pl. jiná plocha 83 70885
ostat.pl. manipulační pl. 27 33371
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3232
ostat.pl. ostat.komunikace 99 57852
ostat.pl. pohřeb. 1 3253
ostat.pl. silnice 8 19166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 27250
ostat.pl. zeleň 16 7077
Celkem KN 1227 2550581
Par. DKM 1227 2550581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 216
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 314
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 377
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 13.03.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.