k.ú.: 707465 - Nový Jičín-Dolní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 1164933
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 716 223081
ovoc. sad 1 3241
travní p. 75 105657
lesní poz 1 385
vodní pl. nádrž umělá 1 629
vodní pl. tok přirozený 8 27228
vodní pl. tok umělý 7 1018
zast. pl. společný dvůr 4 412
zast. pl. zbořeniště 25 8097
zast. pl. 1674 477415
ostat.pl. dobývací prost. 2 5756
ostat.pl. dráha 7 15856
ostat.pl. jiná plocha 278 275793
ostat.pl. manipulační pl. 117 194563
ostat.pl. neplodná půda 39 33898
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2318
ostat.pl. ostat.komunikace 383 387009
ostat.pl. pohřeb. 3 75662
ostat.pl. silnice 31 43885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25384
ostat.pl. zeleň 126 188199
Celkem KN 3849 3260443
Par. DKM 3849 3260443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 223
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 77
č.p. rod.dům 416
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 569
bez čp/če jiná st. 176
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 1643
byt.z. byt 2927
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 119
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 51
obč.z. dílna 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 3129
LV 3832
spoluvlastník 6854

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1932 21.06.2004 reambulace v r. 1969
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.