k.ú.: 707856 - Nový Poddvorov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586463 - Nový Poddvorov NUTS5 CZ0645586463
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 754 2503539
vinice 78 213957
zahrada 144 59366
ovoc. sad 3 9139
travní p. 13 7747
vodní pl. nádrž umělá 5 11898
vodní pl. tok umělý 34 5353
zast. pl. zbořeniště 2 470
zast. pl. 185 59213
ostat.pl. jiná plocha 47 23521
ostat.pl. manipulační pl. 6 2491
ostat.pl. neplodná půda 70 13279
ostat.pl. ostat.komunikace 204 48800
ostat.pl. pohřeb. 1 1710
ostat.pl. silnice 2 4275
ostat.pl. zeleň 18 816
Celkem KN 1566 2965574
Par. DKM 1566 2965574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 182
LV 382
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2005
ZMVM 1:2000 30.09.1981 01.06.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.09.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 12:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.