k.ú.: 707881 - Nový Rychnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548464 - Nový Rychnov NUTS5 CZ0633548464
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1163
orná půda 820 5391616
zahrada 333 174456
travní p. mez, stráň 1 306
travní p. 793 2385623
lesní poz les s budovou 1 128
lesní poz 291 3842247
vodní pl. nádrž umělá 1 100
vodní pl. rybník 26 147580
vodní pl. tok přirozený 14 8994
vodní pl. tok umělý 91 15051
vodní pl. zamokřená pl. 21 6472
zast. pl. společný dvůr 30 1266
zast. pl. zbořeniště 2 83
zast. pl. 449 141268
ostat.pl. jiná plocha 338 178810
ostat.pl. manipulační pl. 50 74748
ostat.pl. neplodná půda 364 327975
ostat.pl. ostat.komunikace 230 176056
ostat.pl. pohřeb. 3 4763
ostat.pl. silnice 43 122532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18912
ostat.pl. zeleň 11 18648
Celkem KN 3923 13038797
Par. KMD 3922 13035668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 104
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 444
byt.z. byt 25
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 35
LV 609
spoluvlastník 918

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2015
S-SK GS 1:2880 1829 08.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.