k.ú.: 707988 - Nový Šaldorf - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 587729 - Nový Šaldorf-Sedlešovice NUTS5 CZ0647587729
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 751
orná půda 587 3313620
vinice 7 2793
zahrada 564 308807
travní p. 270 38356
lesní poz les(ne hospodář) 6 39012
vodní pl. nádrž umělá 4 3225
vodní pl. tok přirozený 4 37121
zast. pl. zbořeniště 2 55
zast. pl. 795 136778
ostat.pl. dráha 1 56240
ostat.pl. foto. elektrárna 5 3299
ostat.pl. jiná plocha 168 35134
ostat.pl. manipulační pl. 10 4483
ostat.pl. neplodná půda 31 54803
ostat.pl. ostat.komunikace 277 197146
ostat.pl. silnice 31 29009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1315
ostat.pl. zeleň 4 190
Celkem KN 2769 4262137
Par. DKM 2769 4262137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 333
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 31
č.e. garáž 105
č.e. jiná st. 138
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 773
byt.z. byt 12
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 854
spoluvlastník 1081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2005 část k.ú. mimo JPÚ, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 19.01.2005 1:1000 19.01.2005 *) část k.ú. dle JPÚ
THM-V 1:1000 01.01.1983 09.10.2005 část k.ú.
THM-V 1:2000 01.01.1983 09.10.2005 část k.ú.
THM-G 1:1000 01.01.1968 09.10.2005 část k.ú.
THM-G 1:2000 01.01.1968 09.10.2005 část k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 04:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.