k.ú.: 708411 - Nýrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582107 - Nýrov NUTS5 CZ0641582107
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 1909509
zahrada 118 83780
travní p. 157 280260
lesní poz 172 6587532
vodní pl. tok přirozený 7 2305
zast. pl. společný dvůr 1 328
zast. pl. zbořeniště 2 182
zast. pl. 135 42989
ostat.pl. jiná plocha 29 23144
ostat.pl. manipulační pl. 22 20082
ostat.pl. neplodná půda 80 78856
ostat.pl. ostat.komunikace 189 106983
ostat.pl. silnice 2 30054
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4480
Celkem KN 1439 9170484
Par. KMD 1439 9170484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 131
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 19:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.