k.ú.: 708615 - Oblekovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 999 5262071
vinice 72 412092
zahrada 731 416439
ovoc. sad 55 25848
travní p. 113 314214
lesní poz les(ne hospodář) 31 55750
lesní poz 85 691123
vodní pl. nádrž umělá 1 62
vodní pl. tok přirozený 8 133907
vodní pl. tok umělý 1 624
zast. pl. společný dvůr 2 1341
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 882 252934
ostat.pl. jiná plocha 401 158271
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2
ostat.pl. manipulační pl. 67 76961
ostat.pl. neplodná půda 61 78043
ostat.pl. ostat.komunikace 319 349748
ostat.pl. pohřeb. 4 7698
ostat.pl. silnice 12 52100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 1246001
ostat.pl. zeleň 13 2045
Celkem KN 3870 9537427
Par. DKM 3870 9537427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 20
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 139
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 26
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 859
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 67
LV 1167
spoluvlastník 1698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2015 1:1000 22.01.2016 *)
DKM 1:1000 03.12.2014 Intravilán a část extravilánu
THM-V 1:1000 01.01.1966 03.12.2014 intravilán a část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1966 22.01.2016 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1966 03.12.2014 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 16.05.2022 13:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.