k.ú.: 708691 - Bezděčín u Obrataně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 749939
zahrada 30 23543
travní p. 186 629994
lesní poz 52 273572
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. tok přirozený 3 2711
vodní pl. tok umělý 5 354
zast. pl. společný dvůr 1 558
zast. pl. zbořeniště 1 230
zast. pl. 37 16651
ostat.pl. jiná plocha 70 72071
ostat.pl. manipulační pl. 10 15569
ostat.pl. neplodná půda 41 37172
ostat.pl. ostat.komunikace 47 47828
ostat.pl. silnice 1 16837
Celkem KN 614 1887548
Par. KMD 614 1887548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 37
LV 65
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1829 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 22:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.