k.ú.: 708747 - Chanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567337 - Obrnice NUTS5 CZ0425567337
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 352768
zahrada 36 14608
ovoc. sad 1 3025
travní p. 55 362724
vodní pl. nádrž umělá 2 4378
vodní pl. tok přirozený 4 3123
vodní pl. zamokřená pl. 1 111
zast. pl. zbořeniště 16 1457
zast. pl. 201 27750
ostat.pl. jiná plocha 28 93413
ostat.pl. manipulační pl. 22 14007
ostat.pl. neplodná půda 22 31305
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2654
ostat.pl. ostat.komunikace 35 21295
ostat.pl. silnice 9 118870
ostat.pl. zeleň 10 8021
Celkem KN 466 1059509
Par. DKM 466 1059509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 140
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 200
LV 168
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
ZMVM 1:2000 15.12.1988 30.06.2000
S-SK GS 1:2880 1874 14.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.