k.ú.: 708828 - Obříství - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535133 - Obříství NUTS5 CZ0206535133
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 33297
orná půda 779 7181998
zahrada 303 186323
ovoc. sad 4 29428
travní p. 71 445753
lesní poz 38 396818
vodní pl. nádrž umělá 4 6716
vodní pl. rybník 1 7846
vodní pl. tok přirozený 8 163150
vodní pl. tok umělý 14 70328
zast. pl. společný dvůr 4 550
zast. pl. zbořeniště 3 902
zast. pl. 699 226224
ostat.pl. dráha 1 14046
ostat.pl. jiná plocha 205 80084
ostat.pl. manipulační pl. 76 110685
ostat.pl. neplodná půda 43 71061
ostat.pl. ostat.komunikace 183 236435
ostat.pl. pohřeb. 1 3167
ostat.pl. silnice 8 58968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29557
ostat.pl. zeleň 39 107036
Celkem KN 2495 9460372
Par. DKM 521 7817439
Par. KMD 1974 1642933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 309
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 695
byt.z. byt 5
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 26
LV 790
spoluvlastník 1153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.10.2017
DKM 31.10.2017 1:1000 31.10.2017 *) KPÚ
KMD 1:1000 14.06.2017 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 31.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 19:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.