k.ú.: 708887 - Ocmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 510980 - Ocmanice NUTS5 CZ0634510980
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 5034835
zahrada 151 152088
ovoc. sad 1 15483
travní p. 177 542573
lesní poz les(ne hospodář) 9 147298
lesní poz 82 559276
vodní pl. nádrž přírodní 1 1166
vodní pl. nádrž umělá 2 1077
vodní pl. rybník 6 10803
vodní pl. tok přirozený 6 49657
zast. pl. společný dvůr 2 241
zast. pl. 225 96949
ostat.pl. dráha 2 2571
ostat.pl. jiná plocha 42 39073
ostat.pl. manipulační pl. 85 64313
ostat.pl. neplodná půda 38 83314
ostat.pl. ostat.komunikace 81 186704
ostat.pl. pohřeb. 1 866
ostat.pl. silnice 14 56423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11192
ostat.pl. zeleň 4 627
Celkem KN 1242 7056529
Par. DKM 1242 7056529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 260
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2000
DKM-KPÚ 22.09.1997 1:1000 22.09.1997 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 23.10.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 19:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.