k.ú.: 709000 - Břetětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556921 - Petrovice u Sušice NUTS5 CZ0322556921
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 95681
zahrada 26 29184
ovoc. sad 1 2592
travní p. 273 958247
lesní poz 114 587306
vodní pl. nádrž umělá 3 174
vodní pl. tok přirozený 2 1541
vodní pl. zamokřená pl. 2 3569
zast. pl. společný dvůr 1 88
zast. pl. zbořeniště 3 777
zast. pl. 30 11739
ostat.pl. jiná plocha 8 3986
ostat.pl. manipulační pl. 3 4247
ostat.pl. neplodná půda 208 221381
ostat.pl. ostat.komunikace 40 41860
Celkem KN 736 1962372
Par. KMD 736 1962372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 28
LV 64
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 13.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.