k.ú.: 709239 - Ohníč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567761 - Ohníč NUTS5 CZ0426567761
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 24264
zahrada 197 118746
travní p. 60 568591
lesní poz ostat.komunikace 1 1497
lesní poz 30 1283178
vodní pl. nádrž umělá 1 120
vodní pl. tok přirozený 1 61697
vodní pl. zamokřená pl. 1 13286
zast. pl. zbořeniště 1 56
zast. pl. 227 57671
ostat.pl. dráha 3 40691
ostat.pl. jiná plocha 85 176416
ostat.pl. manipulační pl. 7 30130
ostat.pl. neplodná půda 21 100745
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 415
ostat.pl. ostat.komunikace 62 93568
ostat.pl. silnice 9 35624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21474
ostat.pl. zeleň 2 1480
Celkem KN 712 2629649
Par. DKM 712 2629649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 225
byt.z. byt 5
obč.z. byt 12
Celkem JED 17
LV 225
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 01.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 13.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.