k.ú.: 709433 - Ochoz u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583537 - Ochoz u Brna NUTS5 CZ0643583537
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 793 1477441
zahrada 855 566865
ovoc. sad 9 23499
travní p. 779 859643
lesní poz les s budovou 84 3920
lesní poz ostat.komunikace 20 18171
lesní poz 181 10561033
vodní pl. nádrž umělá 1 25077
vodní pl. tok přirozený 81 71080
zast. pl. společný dvůr 24 10486
zast. pl. 1037 211543
ostat.pl. jiná plocha 366 432094
ostat.pl. manipulační pl. 2 1284
ostat.pl. neplodná půda 28 17667
ostat.pl. ostat.komunikace 254 149570
ostat.pl. pohřeb. 4 3829
ostat.pl. silnice 68 93151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 16255
Celkem KN 4608 14542608
Par. DKM 4608 14542608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 483
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 468
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 4
Celkem BUD 1090
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 1373
spoluvlastník 1869

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 19.10.2006
THM-V 1:2000 01.04.1980 18.10.2006
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.