k.ú.: 709441 - Ochoz u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582123 - Ochoz u Tišnova NUTS5 CZ0643582123
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 935002
zahrada 79 73036
ovoc. sad 2 3906
travní p. 184 521056
lesní poz 139 2087885
vodní pl. tok přirozený 4 8382
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 66 22793
ostat.pl. jiná plocha 12 2492
ostat.pl. manipulační pl. 15 15388
ostat.pl. neplodná půda 103 71761
ostat.pl. ostat.komunikace 62 31820
ostat.pl. silnice 4 25542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1845
ostat.pl. zeleň 1 706
Celkem KN 949 3801877
Par. KMD 949 3801877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 65
LV 77
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 00:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.