k.ú.: 709506 - Okounov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563269 - Okounov NUTS5 CZ0422563269
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 594211
zahrada 132 59926
ovoc. sad 5 14389
travní p. 238 819424
lesní poz ostat.komunikace 1 817
lesní poz 52 383167
vodní pl. nádrž umělá 8 11285
vodní pl. tok přirozený 4 119146
vodní pl. zamokřená pl. 1 11145
zast. pl. společný dvůr 6 253
zast. pl. zbořeniště 21 4077
zast. pl. 219 29503
ostat.pl. dráha 4 199758
ostat.pl. jiná plocha 44 15079
ostat.pl. manipulační pl. 16 11564
ostat.pl. neplodná půda 192 243403
ostat.pl. ostat.komunikace 71 43243
ostat.pl. pohřeb. 1 2809
ostat.pl. silnice 6 44985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 119 39205
ostat.pl. zeleň 17 7878
Celkem KN 1246 2655267
Par. DKM 1246 2655267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 72
č.e. rod.rekr 106
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 215
LV 271
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2000
FOTO 1:2000 30.09.1982 12.11.2000
S-SK GS 1:2880 1892 29.09.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.