k.ú.: 709565 - Velká Šitboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538906 - Milíkov NUTS5 CZ0411538906
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 2529616
zahrada 20 10656
travní p. 26 309710
lesní poz 6 20901
vodní pl. nádrž umělá 6 12875
vodní pl. tok umělý 7 24630
vodní pl. zamokřená pl. 4 29678
zast. pl. 15 20485
ostat.pl. jiná plocha 11 8882
ostat.pl. manipulační pl. 3 17288
ostat.pl. neplodná půda 6 18593
ostat.pl. ostat.komunikace 12 22792
ostat.pl. silnice 2 26037
Celkem KN 145 3052143
Par. DKM 145 3052143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 15
LV 19
spoluvlastník 29

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2007 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 20.12.1983 30.11.2007
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.