k.ú.: 709573 - Okrouhlá u Nového Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561894 - Okrouhlá NUTS5 CZ0511561894
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 231325
zahrada 284 184858
travní p. 375 647725
lesní poz 24 2767471
vodní pl. nádrž umělá 1 1174
vodní pl. tok přirozený 9 7510
vodní pl. zamokřená pl. 3 10164
zast. pl. zbořeniště 3 1030
zast. pl. 289 48771
ostat.pl. dráha 2 13779
ostat.pl. jiná plocha 44 10777
ostat.pl. manipulační pl. 9 24147
ostat.pl. neplodná půda 63 65853
ostat.pl. ostat.komunikace 111 80098
ostat.pl. pohřeb. 1 1911
ostat.pl. silnice 46 133375
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6330
Celkem KN 1329 4236298
Par. DKM 1303 1456451
Par. KMD 26 2779847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 90
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 285
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 368
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2010
DKM 1:1000 30.04.2010
S-SK GS 1:2880 1981 30.04.2010 Od -ověř TO. Na části mimo THM.
THM-V 1:1000 01.01.1981 30.04.2010 1:1000, Od -ověřeno TO. Původ mapy na části THM Nový Bor, číselně určená.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.