k.ú.: 709581 - Okrouhlá u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582131 - Okrouhlá NUTS5 CZ0641582131
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1078 2178638
zahrada 369 172365
ovoc. sad 6 15728
travní p. 684 723166
lesní poz 226 3116973
vodní pl. nádrž umělá 5 20917
vodní pl. tok přirozený 70 25216
vodní pl. tok umělý 3 725
vodní pl. zamokřená pl. 5 8751
zast. pl. zbořeniště 2 568
zast. pl. 275 76359
ostat.pl. jiná plocha 56 42291
ostat.pl. manipulační pl. 38 38009
ostat.pl. neplodná půda 237 120571
ostat.pl. ostat.komunikace 266 133006
ostat.pl. silnice 2 21039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 282
ostat.pl. zeleň 2 52
Celkem KN 3325 6694656
Par. KMD 3325 6694656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 274
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 363
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 28.05.2022 19:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.