k.ú.: 709816 - Olbramkostel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594555 - Olbramkostel NUTS5 CZ0647594555
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 18
orná půda 1626 5322740
zahrada 204 99776
ovoc. sad 51 48460
travní p. 375 246176
lesní poz les s budovou 55 2383
lesní poz 93 4209764
vodní pl. nádrž umělá 3 3402
vodní pl. rybník 46 172361
vodní pl. tok přirozený 432 51305
vodní pl. zamokřená pl. 16 7739
zast. pl. zbořeniště 8 622
zast. pl. 405 118552
ostat.pl. jiná plocha 161 48556
ostat.pl. manipulační pl. 78 122878
ostat.pl. neplodná půda 50 48528
ostat.pl. ostat.komunikace 315 132237
ostat.pl. pohřeb. 1 1797
ostat.pl. silnice 11 92338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 38645
ostat.pl. zeleň 7 1018
Celkem KN 3958 10769295
Par. KMD 3958 10769295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 16
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 49
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
Celkem BUD 435
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 467
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2018
KM-D 1:1000 28.03.2003 19.10.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 27.03.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.