k.ú.: 709930 - Olbramovice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594563 - Olbramovice NUTS5 CZ0647594563
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 6160
orná půda skleník-pařeniš. 3 2200
orná půda 820 12352358
vinice mez, stráň 4 2683
vinice 160 747452
zahrada 194 166610
ovoc. sad 20 56008
travní p. mez, stráň 7 5221
travní p. 80 103564
lesní poz ostat.komunikace 2 2144
lesní poz 240 970049
vodní pl. nádrž umělá 9 14278
vodní pl. tok přirozený 14 54730
zast. pl. zbořeniště 23 9761
zast. pl. 621 269421
ostat.pl. dobývací prost. 8 243786
ostat.pl. dráha 6 72969
ostat.pl. jiná plocha 305 247650
ostat.pl. manipulační pl. 104 291174
ostat.pl. mez, stráň 21 47624
ostat.pl. neplodná půda 55 46361
ostat.pl. ostat.komunikace 388 569207
ostat.pl. pohřeb. 1 2852
ostat.pl. silnice 32 209114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26269
ostat.pl. zeleň 93 601168
Celkem KN 3219 17120813
Par. DKM 1765 15544883
Par. KMD 1454 1575930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 246
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 106
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 59
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 7
Celkem BUD 618
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 805
spoluvlastník 1153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.04.2021 1:1000 15.04.2021 *) KPÚ po JPÚ
KMD 1:1000 08.02.2016
DKM-KPÚ 02.03.2013 1:1000 13.03.2013 *) JPÚ-upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1825 08.02.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.