k.ú.: 709981 - Zhoř u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599034 - Zhoř u Mladé Vožice NUTS5 CZ0317599034
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 343
orná půda 313 2037132
zahrada 88 61782
travní p. mez, stráň 33 16745
travní p. 247 373162
lesní poz 134 466916
vodní pl. nádrž přírodní 2 1512
vodní pl. nádrž umělá 5 1487
vodní pl. rybník 1 6996
vodní pl. tok přirozený 83 12221
vodní pl. tok umělý 40 7037
vodní pl. zamokřená pl. 10 4936
zast. pl. zbořeniště 1 321
zast. pl. 67 39241
ostat.pl. jiná plocha 76 29380
ostat.pl. manipulační pl. 6 2333
ostat.pl. mez, stráň 15 9953
ostat.pl. neplodná půda 26 26713
ostat.pl. ostat.komunikace 32 47893
ostat.pl. silnice 1 19531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2260
ostat.pl. zeleň 5 3144
Celkem KN 1187 3171038
Par. KMD 1187 3171038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 66
LV 116
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 28.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.