k.ú.: 710008 - Oldřichov na Hranicích - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 4240929
zahrada 177 115362
travní p. 132 302397
lesní poz 46 291091
vodní pl. nádrž umělá 6 3921
vodní pl. tok přirozený 6 3185
vodní pl. tok umělý 1 111
vodní pl. zamokřená pl. 4 4820
zast. pl. společný dvůr 3 769
zast. pl. zbořeniště 10 5408
zast. pl. 119 41502
ostat.pl. jiná plocha 56 421658
ostat.pl. manipulační pl. 7 8776
ostat.pl. neplodná půda 6 6059
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53329
ostat.pl. silnice 11 48956
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2214
Celkem KN 726 5550487
Par. DKM 726 5550487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 114
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 150
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1996 Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Chotyně.
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.