k.ú.: 710075 - Oldřiš u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 1220788
zahrada 71 44715
travní p. 179 388506
lesní poz 42 148955
vodní pl. nádrž umělá 1 158
vodní pl. tok přirozený 9 9036
vodní pl. tok umělý 15 2957
vodní pl. zamokřená pl. 1 448
zast. pl. 70 19686
ostat.pl. jiná plocha 33 6105
ostat.pl. manipulační pl. 15 17161
ostat.pl. neplodná půda 19 5239
ostat.pl. ostat.komunikace 79 42920
ostat.pl. pohřeb. 1 302
ostat.pl. silnice 5 33657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 133
Celkem KN 658 1940766
Par. DKM 2 388
Par. KMD 656 1940378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 67
LV 77
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 18:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.