k.ú.: 710113 - Oldřišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 509574 - Oldřišov NUTS5 CZ0805509574
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2237 13892329
zahrada 348 181881
ovoc. sad 7 15245
travní p. 48 107696
lesní poz les s budovou 1 91
lesní poz 26 443666
vodní pl. nádrž přírodní 4 2534
vodní pl. nádrž umělá 7 14031
vodní pl. tok přirozený 142 60588
vodní pl. tok umělý 1 1764
vodní pl. zamokřená pl. 8 10525
zast. pl. zbořeniště 24 12439
zast. pl. 565 225749
ostat.pl. jiná plocha 210 284687
ostat.pl. manipulační pl. 9 5276
ostat.pl. neplodná půda 75 77727
ostat.pl. ostat.komunikace 208 285295
ostat.pl. pohřeb. 1 3766
ostat.pl. silnice 7 126253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 22777
ostat.pl. zeleň 12 4570
Celkem KN 3948 15778889
Par. DKM 3948 15778889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 387
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 1
Celkem BUD 549
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 57
LV 875
spoluvlastník 1200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
THM-V 1:2000 01.01.1966 18.12.2013
Ost. 1:2500 31.12.1882 01.01.1966 pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.