k.ú.: 710237 - Plevnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561967 - Olešná NUTS5 CZ0633561967
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 319 2280148
zahrada 42 19421
travní p. 224 687791
lesní poz 96 753919
vodní pl. nádrž umělá 1 288
vodní pl. rybník 4 15706
vodní pl. tok umělý 43 14450
zast. pl. společný dvůr 3 138
zast. pl. zbořeniště 3 629
zast. pl. 67 49624
ostat.pl. jiná plocha 75 63749
ostat.pl. manipulační pl. 46 48735
ostat.pl. neplodná půda 27 25428
ostat.pl. ostat.komunikace 89 85023
ostat.pl. silnice 6 29635
Celkem KN 1045 4074684
Par. KMD 1045 4074684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 64
LV 114
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
KM-D 1:2000 01.12.1999 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1829 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.