k.ú.: 710334 - Olešnice u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544884 - Olešnice NUTS5 CZ0311544884
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 955 4596447
zahrada 295 231334
ovoc. sad 1 3705
travní p. 415 854560
lesní poz les s budovou 9 295
lesní poz les(ne hospodář) 3 2507
lesní poz 427 3833353
vodní pl. nádrž umělá 2 2980
vodní pl. rybník 37 1513134
vodní pl. tok přirozený 59 29791
vodní pl. tok umělý 19 5378
vodní pl. zamokřená pl. 94 178843
zast. pl. zbořeniště 2 362
zast. pl. 417 102049
ostat.pl. jiná plocha 149 97703
ostat.pl. manipulační pl. 20 23536
ostat.pl. neplodná půda 79 57500
ostat.pl. ostat.komunikace 236 173104
ostat.pl. pohřeb. 1 4966
ostat.pl. silnice 4 62877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10871
ostat.pl. zamokřená pl. 5 31816
ostat.pl. zeleň 8 12170
Celkem KN 3239 11829281
Par. DKM 3239 11829281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 261
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 421
byt.z. byt 9
obč.z. byt 22
obč.z. garáž 12
Celkem JED 43
LV 557
spoluvlastník 975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1997 09.06.2015
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 00:51

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.