k.ú.: 710342 - Levín nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570524 - Olešnice NUTS5 CZ0521570524
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 2468397
zahrada 74 96631
ovoc. sad 2 7842
travní p. 16 22186
lesní poz 2 5808
vodní pl. nádrž umělá 4 4268
vodní pl. tok přirozený 2 1667
vodní pl. tok umělý 3 4001
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 1 1411
zast. pl. 41 22206
ostat.pl. jiná plocha 18 9977
ostat.pl. ostat.komunikace 33 77474
ostat.pl. silnice 36 55074
ostat.pl. zeleň 11 5216
Celkem KN 643 2782212
Par. DKM 605 2739103
Par. KMD 38 43109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 213
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2018
KMD 1:1000 23.11.2009 09.07.2018 intravilán
DKM-KPÚ 24.07.2007 1:1000 09.08.2007 *) extravilán-91%
S-SK GS 1:2880 1841 23.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.