k.ú.: 710504 - Olomouc-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 191 76168
travní p. 1 1407
vodní pl. nádrž umělá 2 1496
vodní pl. tok přirozený 12 126361
vodní pl. tok umělý 1 123
zast. pl. společný dvůr 7 1216
zast. pl. zbořeniště 4 283
zast. pl. 1525 811283
ostat.pl. dráha 18 41632
ostat.pl. jiná plocha 446 326467
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 645
ostat.pl. manipulační pl. 67 117125
ostat.pl. neplodná půda 5 16416
ostat.pl. ostat.komunikace 352 564542
ostat.pl. silnice 40 36436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 63254
ostat.pl. zeleň 82 524132
Celkem KN 2781 2708986
Par. DKM 2781 2708986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 741
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 182
č.p. rod.dům 82
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 21
č.p. víceúčel 25
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 118
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 55
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 1443
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 3688
byt.z. dílna 64
byt.z. garáž 84
byt.z. j.nebyt 272
byt.z. rozest. 25
obč.z. ateliér 17
obč.z. byt 883
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 225
obč.z. rozest. 235
Celkem JED 5526
LV 5587
spoluvlastník 11769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1941 01.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.