k.ú.: 710938 - Pavlovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 66079
zahrada 56 29421
travní p. 10 53937
vodní pl. tok přirozený 2 492
zast. pl. společný dvůr 2 2008
zast. pl. zbořeniště 6 976
zast. pl. 254 89051
ostat.pl. dráha 38 306939
ostat.pl. jiná plocha 36 43914
ostat.pl. manipulační pl. 13 20433
ostat.pl. neplodná půda 2 2153
ostat.pl. ostat.komunikace 62 45504
ostat.pl. silnice 6 7635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12414
ostat.pl. zeleň 6 4936
Celkem KN 529 685892
Par. DKM 529 685892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 250
byt.z. byt 79
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 105
LV 284
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1937 16.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.