k.ú.: 710946 - Řepčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 877 3248063
zahrada 332 150630
ovoc. sad 25 166059
travní p. 69 214201
lesní poz 23 64123
vodní pl. nádrž přírodní 2 2504
vodní pl. tok přirozený 16 27107
vodní pl. tok umělý 1 1325
vodní pl. zamokřená pl. 23 67410
zast. pl. společný dvůr 13 100499
zast. pl. zbořeniště 6 1331
zast. pl. 619 465216
ostat.pl. dráha 5 32354
ostat.pl. dálnice 1 28536
ostat.pl. jiná plocha 214 197669
ostat.pl. manipulační pl. 42 87071
ostat.pl. neplodná půda 19 55438
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2025
ostat.pl. ostat.komunikace 338 233913
ostat.pl. silnice 49 184029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 28983
ostat.pl. zeleň 3 13973
Celkem KN 2689 5372459
Par. DKM 2689 5372459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 20
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 250
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 169
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 603
byt.z. byt 474
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 86
obč.z. byt 697
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 454
Celkem JED 1740
LV 1996
spoluvlastník 4875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1934 16.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 09:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.