k.ú.: 711004 - Hory u Oloví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560588 - Oloví NUTS5 CZ0413560588
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 161497
zahrada skleník-pařeniš. 2 27
zahrada 209 88236
travní p. 103 598696
lesní poz les(ne hospodář) 44 2105069
lesní poz 22 117985
vodní pl. tok přirozený 5 12517
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 37 10075
zast. pl. 244 31814
ostat.pl. dráha 1 64370
ostat.pl. jiná plocha 46 15865
ostat.pl. manipulační pl. 7 8312
ostat.pl. mez, stráň 1 61
ostat.pl. neplodná půda 77 225569
ostat.pl. ostat.komunikace 57 93529
ostat.pl. silnice 8 48930
Celkem KN 876 3582892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 40
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 90
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 241
byt.z. byt 8
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 233
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 20.06.2003
S-SK GS 1:2880 1842 20.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 23:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.