k.ú.: 711101 - Hablov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589829 - Olšany u Prostějova NUTS5 CZ0713589829
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 945444
zahrada 101 39665
vodní pl. tok přirozený 4 5789
zast. pl. zbořeniště 2 427
zast. pl. 74 25618
ostat.pl. jiná plocha 7 4605
ostat.pl. manipulační pl. 3 4006
ostat.pl. ostat.komunikace 90 26191
ostat.pl. silnice 7 14194
Celkem KN 473 1065939
Par. DKM 473 1065939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 74
LV 113
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.07.2006
S-SK ŠD 1:2500 1932 03.07.2006
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1932 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.